لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English Paddington 2 (2017) Trailer Indonesia   makoto77
https://goo.gl/gmQTiK 
Vietnamese Paddington 2 (2017) Official Trailer   Thorett
Video: https://www.youtube.com/watch?v=52x5HJ9H8DM